Er det tvillinger, trillinger eller firlinger på vei?

       Foto: Lisa Rostoen, Fotografix Studios

                       Foto: Lisa Rostoen, Fotografix Studios

Dobbelt og trippelt velkommen til oss i Tvillingforeldreforeningen!  

I 35 år har vi jobbet for flerlingforeldre i Norge, både med å sørge for helse(fremmende) informasjon i tillegg til at vi har kjempet hardt for at flerlingforeldre skal ha de permisjonsrettighetene vi har i dag.  Vi holder oss faglig oppdatert på temaet flerlinger, vi utgir litteratur, veileder foreldre, besteforeldre og fagpersoner, jobber for å sikre/utbedre permisjonsrettighetene ytterligere, skriver vedlegg til fars/partners søknad for ekstra permisjon og er her for dere akkurat i den situasjonen dere er i og der dere trenger oss.  

Hos oss kan dere kjøpe ulik faglitteratur om flerlinger, få gratis veiledning, delta på kurs, bli kjent med andre i samme situasjon, benytte våre rabatter i ulike butikker/steder og ikke minst støtte vårt viktige arbeid med å jobbe for gode rettigheter for foreldre til flerlinger

Meld deg inn her- og få umiddelbart tilgang til rabatterte kurs, gratis veiledning, rabattavtaler og mye, mye mer! 

Ønsker du medlemskap for resten av 2021 og ut 2022 Meld deg inn ut 2022 her!

Som medlem støtter du vårt viktige arbeid for flerlingfamilier:
 • Vi arbeider politisk med saker som berører flerlingfamilier (f.eks. permisjonsrettigheter og hjelp til trillingfamilier og enslige foreldre).
 • Vi holder oss faglig oppdaterte på det internasjonale arbeidet på flerlinger.
 • Vi bistår familer ved å tilby kurs i ulike stadier gjennom oppveksten, tvillingforberedende kurs, (før fødsel), tvillinglitteratur og informasjonmateriell.
 • Vi tilbyr støttebrev til far/medmor for utvidet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
 • Vi er en faglig og sosial møteplass. Kommende arrangementer.
 • Vi tilbyr kurs til fagpersoner innen helse, skole og barnehager om tvillinger/trillinger.
 • Vi bistår medlemmer ved å tilby fagperson som kan veilede medlemmene og avholde kurs i tvillingspesifikke utfordringer gjennom oppveksten. Eksempler på dette er: "Sammen eller hver for seg i skole og barnehage", "Hvordan oppsøke hjelp i støtteapperatet hvis barna har ekstra utfordringer", "Oppdragelse: Hvordan regulere og sette grenser for flerlinger" og "Hvordan ta vare på seg selv for å mestre hverdagen med flerlinger".

I forbindelse med Covid-19 har også vi gjort kursene våre digitale 

 • Tvillingforberedende fødselskurs. For de som venter flerlinger.
 • Grensesetting og regulering av flerlinger- gode tips for å overleve hverdagen.  
 • Når en eller begge har spesielle behov. Hvordan går vi frem, og hvordan håndterer vi det? 
 • Sunn identitet, sammen eller hver for seg i skole og barnehage 
 • Tvillinger i puberteten. Hva er typisk og hva kan vi forvente? 

Ikke alle kurs er satt opp enda, men meld din interesse ved å sende oss en e-post med navn, telefonnummer og hvilket kurs du ønsker å vite mer om/delta på til  post@tvilling.no eller ta kontakt via vårt kontaktskjema! 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere og dele av vår kunnskap og kompetanse!   

Våre samarbeidspartnere: