Er det tvillinger, trillinger eller firlinger på vei?

       Foto: Lisa Rostoen, Fotografix Studios

                       Foto: Lisa Rostoen, Fotografix Studios

Dobbelt og trippelt velkommen til oss i Tvillingforeldreforeningen!  

I 35 år har vi jobbet for flerlingforeldre i Norge, både med å sørge for helse(fremmende) informasjon i tillegg til at vi har kjempet hardt for at flerlingforeldre skal ha de permisjonsrettighetene vi har i dag.  Vi holder oss faglig oppdatert på temaet flerlinger, vi utgir litteratur, veileder foreldre, besteforeldre og fagpersoner, jobber for å sikre/utbedre permisjonsrettighetene ytterligere, skriver vedlegg til fars/partners søknad for ekstra permisjon og er her for dere akkurat i den situasjonen dere er i og der dere trenger oss.  

Hos oss kan dere kjøpe ulik faglitteratur om flerlinger, få gratis veiledning, delta på kurs, bli kjent med andre i samme situasjon, benytte våre rabatter i ulike butikker/steder og ikke minst støtte vårt viktige arbeid med å jobbe for gode rettigheter for foreldre til flerlinger

Meld deg inn her- og få umiddelbart tilgang til rabatterte kurs, gratis veiledning, rabattavtaler og mye, mye mer! 

Som medlem støtter du vårt viktige arbeid for flerlingfamilier:
 • Vi arbeider politisk med saker som berører flerlingfamilier (f.eks. permisjonsrettigheter og hjelp til trillingfamilier og enslige foreldre).
 • Vi holder oss faglig oppdaterte på det internasjonale arbeidet på flerlinger.
 • Vi bistår familer ved å tilby kurs i ulike stadier gjennom oppveksten, tvillingforberedende kurs, (før fødsel), tvillinglitteratur og informasjonmateriell.
 • Vi tilbyr støttebrev til far/medmor for utvidet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
 • Vi er en faglig og sosial møteplass. Kommende arrangementer.
 • Vi tilbyr kurs til fagpersoner innen helse, skole og barnehager om tvillinger/trillinger.
 • Vi bistår medlemmer ved å tilby fagperson som kan veilede medlemmene og avholde kurs i tvillingspesifikke utfordringer gjennom oppveksten. Eksempler på dette er: "Sammen eller hver for seg i skole og barnehage", "Hvordan oppsøke hjelp i støtteapperatet hvis barna har ekstra utfordringer", "Oppdragelse: Hvordan regulere og sette grenser for flerlinger" og "Hvordan ta vare på seg selv for å mestre hverdagen med flerlinger".

I forbindelse med Covid-19 har også vi gjort kursene våre digitale 

 • Tvillingforberedende fødselskurs. For de som venter flerlinger.
 • Grensesetting og regulering av flerlinger- gode tips for å overleve hverdagen.  
 • Når en eller begge har spesielle behov. Hvordan går vi frem, og hvordan håndterer vi det? 
 • Sunn identitet, sammen eller hver for seg i skole og barnehage 
 • Tvillinger i puberteten. Hva er typisk og hva kan vi forvente? 

Ikke alle kurs er satt opp enda, men meld din interesse ved å sende oss en e-post med navn, telefonnummer og hvilket kurs du ønsker å vite mer om/delta på til  post@tvilling.no eller ta kontakt via vårt kontaktskjema! 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere og dele av vår kunnskap og kompetanse!   

Våre samarbeidspartnere: